Aurochs

Kongres Jesienny.  Nasze  postanowienie,  na  Kongres  jedzie  jak  największa  liczba  członków  klubu,  tak  aby  wszyscy  mogli  zobaczyć  na  czym  polega  kongres,  kto  w  nim  uczestniczy,  jak  jest  zorganizowany  i  jak  wygląda  Kongres  Polskich  Klubów  Motocyklowych.