Aurochs

Tradycyjnie pod koniec grudnia Prezydent organizuje Wigilie Klubową. Pierwsza kolejka jest nalewana przez  Prezydenta, a  następnie  honory  te  przekazuje  młodszym  kolegom.  W  tym  roku  spotkanie  wigilijne  mało  dość  uroczysty  charakter.  Wielu  braci  otrzymało  kolejne  elementy  barw  klubowych,  przybył  nam  kolejny  member,  a  najważniejszym  programem  uroczystości  był  podział  w  klubie  na  Mother Chapter – Chojnice  i  Chapter – Brusy.  Po  przemówieniach  i  uściskach  przystąpiono  do  dyskusji.